Οφέλη της διαδικτυακής επιχειρηματικότητας

Image

Στην 123web θεωρούμε χρήσιμο να διαχωρίζουμε τις προοπτικές και τα πλεονεκτήματα της διαδικτυακής επιχειρηματικότητας σε χειροπιαστά και άϋλα οφέλη. Οι τύποι των πιθανών οφελών φαίνονται συνοπτικα παρακάτω.

 

Χειροπιαστά Οφέλη
Άϋλα Οφέλη
• Αύξηση των πωλήσεων από:
- νέους πελάτες, νέες αγορές
- υπάρχοντες πελάτες

• Ελάττωση κόστους μάρκετινγκ από:
- μείωση χρόνων υποστήριξης πελατών
- ελάττωση κόστους τύπωσης και
διανομής για επικοινωνία μάρκετινγκ

• Μείωση κόστους εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain) λόγω:
- μείωσης αποθέματος εμπορευμάτων
- αύξησης ανταγωνισμού προμηθευτών
- μικρότερου κύκλου παραγγελίας

• Ελάττωση κόστους διοίκησης λόγω αποτελεσματικότερων διαδικασιών, όπως αναζήτηση νέων εργαζόμενων, πληρωμή τιμολογίων
• Επικοινωνιακή εικόνα της επιχείρησης

• Ενίσχυση εμπορικής επωνυμίας

• Γρηγορότερο, αποτελεσματικότερο μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων σχέσεων

• Ο μικρότερος κύκλος ζωής παραγωγής προϊόντος επιτρέπει γρηγορότερη ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς

• Βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών

• Γνώση για το μέλλον

• Ανταπόκριση στην προσδοκία του πελάτη για παρουσία της επιχείρησης στο Διαδίκτυο

• Προσέγγιση νέων συνεργατών, καλύτερη υποστήριξη υπαρχόντων συνεργατών

• Καλύτερη διαχείριση πληροφοριών μάρκετινγκ και πληροφοριών πελατών

• Αξιολόγηση προϊόντων από πελάτες

 

Eλεγχος Domain Names

Enter a domain name: www. 
Select an extension:
.com.net.org

content management

search engine optimization

e-commerce